الرئيسية » كل الأخبار » حماريات » أنا اللي طول عمري بحبك | عايز أفهم
أم الدنيا ـ الملك والحاكم العسكري
حمار وعايز أفهم

أنا اللي طول عمري بحبك | عايز أفهم

أنا اللي طول عمري بحبك ,,,
ومالكيش في الدنيا حد غيري ,,,
كلهم نافقوا و مثلوا إنهم جنبك ,,,
و ما حد شال همك غير ضميري ,,,
سابوكي وقت الشدة في عذايك ,,,
ولا قام حد يسندك غيري ,,,
أنا اللي ليكي وأمسح علي جبينك ,,,
وأفوقك يا بهية والبسك حريري ,,,
مش طالب غير إني اكون شهيدك ,,,
ولا يظلمني بعد ثورتك حد لابس ميري ,,,
…‫ #‏حماريات‬

6 تعليقات

  1. In Tintinalli JE Kelen GD Stapczynski JS Ma OJ Cline DM eds. [url=http://bestmedrxshop.com]Buy Viagra Online[/url] Fmercury lead carbon monoxide poisoningThis may lead to obstruction if large clots form in the lower GU tract.akgimages africanpictures.Cluster Headaches a. [url=http://fastbestmedrxshop.com]isotretinoin for sale[/url] Lymphoid organs include lymph nodes spleen and thymus gland.M.Talk to your doctor about the meaning of your specific test results.Mucosal edema obstructs the sinus openings ostia trapping sinus secretions.That means your bodys immune system mistakenly attacks healthy tissue.th ed.It stimulates or inhibits another cell which can be a nerve cell muscle cell or gland cell. [url=http://edfastmedrxshop.com]online viagra[/url] Liver transplantation if cirrhosis is present Jaundice a.You ask both groups how well the pills work and both of themthe a placebo is a sugar pill that does not contain any medication.I believe the combination of significant and reliable functional improvements and excellent safety profile associated with fractional resurfacing will establish the technique within the standard of care for traumatic scars within the next few years he told Reuters Health by email.Answer This patient most likely has Hashimotos thyroiditis most common cause of primary hypothyroidism and more common in women.MicroRNA increases sensitivity of neuroblastoma cells to cisplatin and is associated with a favourable clinical outcome.There he identified a suspicious commashaped bacterium. [url=http://fast-vardenafil.com]Levitra[/url] Solitary thyroid nodule Benign Observation FNA Indeterminate Malignant Surgery Repeat FNA or US if persists Thyroid scan Cold Surgery Hot Close observation Periodic thyroid studies and physical exam of thyroid h.Forsbach A.ADH level not the test of choice takes a long time to get results a.Combining Forms COMBINING FORM MEANING COMBINING FORM MEANING amnio myomo bartholino nati cephalo obstetro cervico oligo chorio choriono oo colpo oophoro culdo ovo episio ovario galacto ovulo gyneco perineo hystero phoro lacto pyo mammo salpingo masto utero meno vagino metro metrio vulvo myo Prexes PREFIX MEANING PREFIX MEANING bi oxy dys peri endo pre in primi intra pseudo multi retro nulli uni FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM Sufxes SUFFIX MEANING SUFFIX MEANING arche plasty cyesis rrhagia dynia rrhaphy ectomy rrhea exion salpinx genesis scopy gravida stenosis itis stomy pareunia tocia parous tomy plasia version Match the following diagnostic procedures with their descriptions.laryngectomychest pain pectoris [url=http://shopedrxnewmed.com]best price cialis 20mg[/url] You can call for any reason hours a day days a week.P wave fails to conduct suddenly without a preceding PR interval prolonga tion therefore the QRS drops suddenly.Compare it with Figure which shows the male urinary system.g.

  2. Yet the spiritual and magical side of healing remained central. [url=http://fast-genericonline.com]where can i order 20 gm retin a tubes[/url] A simple sensorymotor neuron circuit is shown in Fig.c.a.Can atorvastatin improve the response to sildenafil in men with erectile dysfunction not initially responsive to sildenafil Hypothesis and pilot trial results.osteogenesisUnder the inuence of proteins in the blood and bone marrow stem cells change their size and shape to become specialized or differentiated.You are paged to come and evaluate a yearold female with SOB and tachycardia. [url=http://viagrafordailyuseusa.com]super active viagra[/url] Getty Images BSIP UIG.g.pusfilled smooth slightly elevated edema fluid or semisolid thickwalled filled sachalflife Time required for a radioactive substance to lose half its radioactivity by disintegration.Pulmonary function of the male COPD group according to GOLD classification Evaluation of IIEF scores showed thatLazarus R.Symptoms a.Its active substance cocaine a powerful stimulant made its way into Western medicine chiefly as a local anesthetic before being replaced by safer and more effective compounds. [url=http://fastedmedrxfor.com]Accutane[/url] penisAll rights reserved No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior written permission of the publisher Permissions may be sought directly from Elseviers Science Technology Rights Department in Oxford UK phone fax email permissionselsevier.For example in the state of California African Americans have a percent higher ageadjusted mortality rate than Caucasian Americans.underThe bacterium that causes it Corynebacterium diphtheriae discovered in by German physiologist Emile von Behring produces a harmful substance known as diphtheria toxin that gets into healthy body cells and interferes with how they work.Appendix C Review of Optics FIGURE C. [url=http://fastedmedrxshop.com]levitra[/url] Testosterone therapy in adult men with androgen deficiency syndromes An Endocrine Society Clinical Practice guideline.A followup study from the ExCEED database compared men with ED and prostate cancer to men with ED without prostate cancer and found that the prostate cancer survivors had worse erectile function but reported better quality of life than those without prostate cancer.sciatica MUSCULOSKELETAL SYSTEMmedullary F.Melas P.The flat wart Verruca plana Common sites include the chinface dorsum of hands and legs. [url=http://shoptadalafil.com]coupons for cialis 20 mg[/url] Besides A and B antigens many other antigens are located on the surface of red blood cells.

  3. The same changes can be seen on CT and MRI urography.Preparations of ground roots and rhizomes underground stems of the ipecacuanha herb Carapichea ipecacuanha act as an emetic especially to clear stomach contents after eating some other disagreeable food or to treat poisoning.To investigate further they compared unenhanced Tweighted MR images of patients who had undergone or more contrastenhanced brain scans with patients who had had or fewer unenhanced scans.e. [url=http://fast-tadalafil.com]cialis 40 mg[/url] sarcoidosisYou have a personal or family history of muscular dystrophy and you are planning to have children.KK Sietzen W et al.During intense activity the blood pressure rises to compensate for the pressure drop.treatment complete removal of polyp Diverticulosis a.TreatmentThe colon is always involved and the duodenum is involved in of cases.Management [url=http://viagrafordailyuseusa.com]viagra 100mg price[/url] laryngectomyThe abnormal electrical pathway is located and ablated destroyed via energy emitted from the catheter.Vaccination no livevirus vaccines a.JAMA and Wells PS Anderson DR Rodger M et al.Local heating for example relieves muscle pain and arthritic conditions.Stroke and other neurovascular disorders. [url=http://shopfastedmedrx.com]Buy Viagra[/url] Infectious diseasesThese include tuberculosis most common cause world wide and fungal infections.Her physician prescribed EPO VEGF DES for anemia and Ca cGy GCSF for leukopenia.K c [url=http://shopedrxnewmed.com]cialis 5mg best price[/url] Pulmonary rehabilitation British Thoracic Society Standards of Care Subcommittee on Pulmonary Rehabilitation Dr M D L Morgan Department of Respiratory Medicine and Thoracic Surgery Glenfield Hospital Leicester LE QP UK Received September Revision requested January Revised April Accepted July Scope introduction and background The aim of pulmonary rehabilitation is to reduce disability and handicap in people with lung disease and to improve their quality of life while diminishing the health care burden.coarctation of the aorta CoAatrial myxoma An atrial myxoma is a benign gelatinous growth usually pedunculated and usu ally arising from the interatrial septum of the heart in the region of the fossa ova lis.High HDL mgdL is a negative risk factor counteracts one risk factor.Zinman L Ng E Bril V. [url=http://cheapgenericviagras.com]buy viagra online[/url] C Comprehensive disease education for patient and family is an important part of overall management that can be conducted within the rehabilitation programme.chromo color chromosomes These nuclear structures absorb the color of dyes used to stain the cell.Indeed he went much further decreeing in that cells besides being the fundamental units of life were the only way that life maintained itself.HRT O Circle the term in parentheses that best completes the meaning of each sentence.

  4. TH CENTURY Shamans believed that a persons soul could be drawn from the body leading to disease.One problem was that as soon as blood was exposed to air it clotted.COLUMN I COLUMN IIThese limitations would not have affected the differences we observed between case and control groups and therefore would not affect the overall results or conclusions. [url=http://newgenericonline.com]retin a canadian pharmacy[/url] Insulin helps glucose sugar to pass into cells and it promotes the conversion of glucose to glycogen.Smooth muscle makes up the involuntary or visceral muscles that move internal organs such as the digestive tract blood vessels and secretory ducts leading from glands.See Temporal arteritis Giardiasis t Giemsa stain Gilberts syndrome and jaundice Glanzmanns thrombasthenia Glasgow Coma Scale t Glaucoma closedangle diagnosis openangle treatment Glimepiride in type II diabetes t Glipizide in type II diabetes t Global aphasia Glomerular disease causes clinical features diagnosis presentations of primary focal segmental glomerulosclerosis hereditary nephritis IgA nephropathy membranous glomerulonephritis minimal change disease secondary diabetic nephropathy f dysproteinemias Goodpastures syndrome HIV nephropathy membranoproliferative glomerulonephritis polyarteritis nodosa poststreptococcal GN sickle cell nephropathy Wegeners granulomatosis vs.Some lines of cancer cells were cultivated like this in the s and have been central to the development of new antitumor drugs. [url=http://shopfastbestmedshop.com]levitra online[/url] This type of a lens is called a convex lens.From the th century the Aztecs rose to power in what is now centralsouthern Mexico.With a msec space between chirps what is the farthest distance at which a bat can detect an object tionary and the source is in motion the frequency of the sound f detected by ExercisesCarr had become increasingly withdrawn and dysphoric without any precipitating events.Circular muscles Longitudinal muscles FIGURE [url=http://genericviagracheapfast.com]Viagra[/url] Additionally there are signicant reductions in the number of IgAproducing plasma cells and CD T cells as well as decreased immu noglobulins and imbalanced cytokine levelsIf your HbAc is aboveRisk factors a.Paul had a skiing accident and tore ligaments in his knee.Concomitant use of furosemide and aspirin may therefore lead to high blood levels of aspirin and aspirin toxicity.A.As a result of hormonal changes during pregnancy gestational diabetes can occur in women with a predisposition to diabetes during the second or third trimester of pregnancy.There are different online sites that try to help people motivate behavior. [url=http://bestedmedrx.com]best prices for on line levitra[/url] W W g.Med. [url=http://newmedicforum.com]Buy Priligy Online[/url] treatment complete removal of polyp Diverticulosis a.SIADH usually seen in small cell carcinoma of SCLC patients b.

  5. If untreated it is almost invari ably fatal.B.DiagnosisArrhythmias The most important effect of hyperkalemia is on the heart. [url=http://comprarpriligyspain.com]priligy mode d emploi[/url] The density of sea water isAntiageing treatments antiobesity pills tablets to increase brainpower even cures for baldness and wrinklesthey all work.b.SUFFIXES SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING ema condition empyema Em at the beginning of this term means in.For information on how to take care of a loved one with dementia see Dementia home care Outlook Prognosis People with mild cognitive impairment do not always develop dementia.Tumor markers a. [url=http://cheapgenericcialiss.com]cialis 5 mg best price usa[/url] Indeed he went much further decreeing in that cells besides being the fundamental units of life were the only way that life maintained itself.c.c.g.In external respiration oxygen is inhaled inhaled air contains about oxygen into the air spaces sacs of the lungs and immediately passes into tiny blood vessels capillaries surrounding the air spaces. [url=http://fast-genericonline.com]Accutane[/url] A EILD is defined as an inflammatory process involving the alveolar wall result ing in widespread fibroelastic proliferation and collagen deposition that can lead to irreversible fibrosis distortion of lung architecture and impaired gas exchange.The patient is alert and oriented.Have all skin growths looked at by a doctor as soon as you find them.Gamow G.It may help to stress the benefits of the procedure and that you will have more information when the results are in. [url=http://cheapgenericviagras.com]best price for generic viagra[/url] Diseases of the Renal and Genitourinary System l StePuP to meDiCine CliniCal PeaRl ProstateSpecific antigen PSa Digital Rectal examination DRe and Transrectal ultrasonography TRuS If PSA level ngmL TRUS with biopsy is indicated regardless of DRE findings.BELIEFS AND TRADITIONS TO Surgery in Ancient Egypt The priestphysicians of Ancient Egypt were held in great esteem.streptococcal pharyngitis J.They were reluctant to admit that their timehonoured practices could actually cause infection by transferring germs or to alter their habits for little creatures they could not even see.Actos pioglitazone antidiabetic agentparenteral nutrition administered into the vasculatureThere are two forms of acute pancreatitis mild and severe a.These ideas of remission and relapse originate from Hippocrates time and probably come from Hippocrates himself. [url=http://generic-onlineus.com]Buy Accutane Online[/url] HIVAIDS has since been detected in every country.

  6. And so established were Galens theories on human anatomy that for centuries no one questioned the fact that his findings had been gathered by dissecting the bodies of dogs and monkeys rather than humans.The Bridgeman Art Library Christies Images. [url=http://tadalafilfor.com]Buy Cialis[/url] What causes hair color Concentration of eumelanin and pheomelanin cause the variations in hair color.This task becomes even more difficult when the physician in question is Imhotep also known as Imuthes who lived in Heliopolis years ago.Additional Treatments The addition of nonsteroidal antiinflammatory drugs NSAIDs and alpha blockers eg terazosin at mg doxazosin at mg help with symptom relief.Multivariate analysis which adjusted for a variety of different factors including FEV revealed that patients who had a Charlson Index score of three or more equivalent to two chronic diseases or one severe disease apart from COPD were more than twice as likely to die compared with those individuals with lower burden of comorbidities OR.The disease predominantly affects males muscle weakness produces stumbling falling lordosis winged prominent scapulae and cardiac problems. [url=http://newgenericonline.com]buy retin a online[/url] In German physician Fritz Lickint who invented the term passive smoking published epidemiological evidence that lung cancer patients were especially likely to be smokers and advocated antitobacco measures.Capacitance C is measured in faradspart of the brain just above the spinal cord that controls breathing heartbeat and the size of blood vesselsTherefore bleeding and thrombosis occur simultaneously.He noted that the fund should be governed by an independent board made up of stakeholders including governments from both donor and developing countries NGOs the private sector and the United Nations.id Major unconscious part of the personality energy from instinctual drives and desires. [url=http://fastgenericonline.com]viagra 100mg[/url] Irradiated unfrozen fish also lasts a week or two longer.hypercholesterolemia Statins are drugs that work by blocking a key enzyme in the production of cholesterol by the liver.administered via vapor or gas into the nose or mouthc.Smith was diagnosed with lung cancer his tumor was staged IIIA TNM TNM TNM [url=http://bestmedrxshop.com]viagra online[/url] Na regulation is intimately associated with water homeostasis yet it is regulated by independent mechanisms.They licked their paintladen brushes or pulled the bristles between their lips and teeth to keep the point fine.For example there could be an oddshaped nucleus control center in the cell or suspicious granules vacuoles and other strange contents in the cytoplasm the general bulk jelly of the cell or a spiky hairy or crinkly cell membrane outer skin. [url=http://shopedrxnewmed.com]cialis online[/url] Specific for albumindetects concentrations of mgdL or higher b.